وال واشر های رشد گیاه نورسل

در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

وال واشر رشد گیاه خطی 100 سانت

450,000 تومان
 • میزان پوشش : 15×100 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  30 تا 50سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 2*1*100سانت
 • بدون لنز
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 1700
 • مناسب شلف و قفسه
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 108 وات 100 سانت

3,598,000 تومان
 • میزان پوشش : 200×250 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 108 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*7*100سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 9900
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 72 وات 100 سانت

2,698,000 تومان
 • میزان پوشش : 100×140 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 72 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*7*100سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 6900
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 48 وات 100 سانت

2,398,000 تومان
 • میزان پوشش : 80×120 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 48 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*7*100سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 4560
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 36 وات 100 سانت

1,450,000 تومان
 • میزان پوشش : 50×110 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 36 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*4*100سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 2300
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 24 وات 100 سانت

1,250,000 تومان
 • میزان پوشش : 35×110 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 24 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*4*100سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 1550
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 18 وات 50 سانت

798,000 تومان
 • میزان پوشش : 50×60 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*4*50سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 1650
 • گارانتی : یکساله