در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

وال واشر رشد گیاه 72 وات 100 سانت

2,698,000 تومان
 • میزان پوشش : 100×140 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 72 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*7*100سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 6900
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 36 وات 100 سانت

1,450,000 تومان
 • میزان پوشش : 50×110 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 36 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*4*100سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 2300
 • گارانتی : یکساله

وال واشر رشد گیاه 18 وات 50 سانت

798,000 تومان
 • میزان پوشش : 50×60 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد : 5*4*50سانت
 • نوع لنز : یک تکه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 1650
 • گارانتی : یکساله

پروژکتور 100 وات لنزدار

2,450,000 تومان
 • میزان پوشش : 300×300 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 100سانت
 • میزان مصرف : 100 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   SMD
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد :5*30*25سانت
 • نوع لنز : یکپارچه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 8000
 • گارانتی : یکساله

پروژکتور 48 وات لنزدار

2,298,000 تومان
 • میزان پوشش : 200×200 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 100سانت
 • میزان مصرف : 48 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم آی پی 65
 •  ابعاد :5*30*25سانت
 • نوع لنز : یکپارچه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 4560
 • گارانتی : یکساله

لامپ رشد گیاه 24 وات لنزدار

1,250,000 تومان
 • میزان پوشش : 120×120 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 24 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم سر پیچ معمولی
 • ابعاد : 12*12*14سانت
 • نوع لنز : عدسی 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 2160
 • گارانتی : یکساله

لامپ رشد گیاه 18 وات لنزدار

940,000 تومان
 • میزان پوشش : 100×100 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم سر پیچ معمولی
 • ابعاد : 12*12*14سانت
 • نوع لنز : یک پارچه 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 1800
 • گارانتی : یکساله

لامپ رشد گیاه 12 وات لنزدار

610,000 تومان
 • میزان پوشش : 85×85سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100سانت
 • میزان مصرف : 12 وات کم مصرف
 • نوع چیپ :   POWER LED
 • طیف نوری :400تا 840 نانو متر
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ نور طبیعی
 • جنس بدنه : آلومینیوم سر پیچ معمولی
 • ابعاد : 7*7*10 سانت
 • نوع لنز : عدسی 90 درجه
 • طول عمر : 50/000 ساعت
 • لومن نوری : 1140
 • گارانتی : یکساله