نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروژکتور ۱۰۰ وات ماژول smd رشد گیاه لنزدار نور طبیعی

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : پروژکتور ۱۰۰ وات ماژول smd رشد گیاه لنزدار
 • میزان پوشش : 300×300 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 100 تا 150 سانت
 • میزان مصرف : 100 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

وال واشر رشد گیاه ۱۰۸ وات ‍۱۰۰ سانت نور طبیعی

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 108 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 150×250 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  200 سانت
 • میزان مصرف : 108 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۷۲ وات ۱۰۰ سانت نور طبیعی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 72 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 100×200 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 100 تا 200 سانت
 • میزان مصرف : 72 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۴۸ وات ۱۰۰ سانت نور طبیعی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 48 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 100×150 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 100 تا 200 سانت
 • میزان مصرف : 48 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۱۸ وات ۵۰ سانت نور طبیعی

۵۴۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه ۱۸ وات ۵۰ سانت
 • میزان پوشش : 50×60 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

پروژکتور رشد گیاه ۳۵ وات لنزدار نور طبیعی

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : پروژکتور 35 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 180×180 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 35 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر خطی رشد گیاه ۱۰۰ سانت ۱۸ وات نور طبیعی

۳۳۷,۰۰۰ تومان
 •  محصول : وال واشرخطی 100 سانت باریک
 • میزان پوشش : 15×100 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 20-40 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

وال واشر خطی رشد گیاه ۵۰ سانت ۹ وات نور طبیعی

۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر خطی 50 سانت باریک
 • میزان پوشش : 15×50 سانت
 • فاصله از گیاه آپارتمانی : ۲۰-۴۰ سانت
 • میزان مصرف : 9 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

وال واشر رشد گیاه ۳۶ وات ۱۰۰ سانت لنزدار نور طبیعی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 36 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 50×120سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : ۳۶ وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۲۴ وات ۱۰۰ سانت لنزدار نور طبیعی

۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 24 وات 100 سانت لنزدار
 • میزان پوشش : 40×120 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 24 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

لامپ رشد گیاه ۷ وات بدون لنز نور طبیعی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 7 وات بدون لنز
 • میزان پوشش : 40×40 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 30 تا 50 سانت
 • میزان مصرف : 7 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی :فول طیف رنگ خروجی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

لامپ رشد گیاه ۷ وات لنزدار نور طبیعی

۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • محصول: لامپ رشد گیاه 7 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 60×60 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70تا50 سانت
 • میزان مصرف : 7 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

لامپ رشد گیاه ۱۲ وات بدون لنز نور طبیعی

۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 12 وات بدون لنز
 • میزان پوشش : 70×70سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 30 تا 50سانت
 • میزان مصرف : 12 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

لامپ رشد گیاه ۱۲ وات لنزدار نور طبیعی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 12 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 85×85 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70سانت
 • میزان مصرف : 12 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

لامپ رشد گیاه ۱۸ وات بدون لنز نور طبیعی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 18 وات بدون لنز
 • میزان پوشش : 90×90 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 30 تا 50 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

لامپ رشد گیاه ۱۸ وات لنزدار نور طبیعی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 18 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 100×100 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماه

پروژکتور رشد گیاه ۲۰ وات لنزدار نور طبیعی

۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : پروژکتور 20 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 110×110 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 20 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

پروژکتور رشد گیاه ۳۰ وات لنزدار نور طبیعی

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
 • محصول: پروژکتور 30 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 150×150
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 30 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

پروژکتور رشد گیاه ۴۸ وات لنزدار نور طبیعی

۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان
 •  محصول : پروژکتور رشد گیاه 48 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 200×200 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 48 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : طبیعی و صورتی انتخابی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

پروژکتور رشد گیاه ۹۶ وات لنزدار نور طبیعی

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : پروژکتور رشد گیاه ۹۶ وات لنزدار
 • میزان پوشش : 300×300 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 96 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله