چراغ رشد گیاه چیست؟

وال واشر رشد گیاه عبارت است از یك منبع نور مصنوعي ویژه، كه باعث تحریك رشد اپتیمم گیاهان از طریق ساطع كردن طیف الكترومغناطیس مطلوب براي فتوسنتز مي شود. روشنایی رشد در مكان هایی بكار گرفته مي شود؛ كه نور طبیعي وجود ندارد و یا نیازمند تدارك نور مكمل باشند. بعنوان مثال: در ماه های زمستان زماني كه ممكن است؛ نور كافي در ساعات متمادي از روز براي رشد بهینه گیاهان فراهم نباشد آنگاه روشنایي رشد براي افزایش زمان دسترسي گیاهان به نور استفاده مي گردد. روشنایي رشد تلاش مي كند تا طیفي از نور را مشابه تشعشع خورشید فراهم سازد. و یا طیفي از نور كه كلیه نیازهاي گیاهان را براي رشد بهینه در اختیار بگذارد.

وال واشر رشد گیاه نورسل  را مثل هر منبع نوری  میتوان از نظر مشخصات به 2 بخش کلی تقسیم کرد.

1: بخش فنی الکترولایت که در تمام منابع نوری موجود است؛ و بر اساس توان خروجی آن منبع اختصاص داده میشود.

هیت سینک یا خنک کننده که اکثرا با قاب و ظاهر منبع نوری یکسان میباشد و یا در وات های بالای خروجی نور از فن نیز استفاده میشود.

پی سی بی یا برد الکترونیکی منبع نوری.

2: بخش کاربردی یا تخصصی نور.

این بخش از مشخصات یک روشنایی است؛ که تعیین کننده تفاوت میان منابع نوری مختلف  از نظر خروجی مدنظر میباشد.

ما انسان ها همیشه در تلاش برای شبیه سازی طبیعت برای بهره بیشتر از این نعمت ها بوده ایم. ولی تا چه حد تا به امروز در این امر موفق بوده ایم ؟

نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

وال واشر رشد گیاه ۱۰۸ وات ‍۱۰۰ سانت نور طبیعی

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 108 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 150×250 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی :  200 سانت
 • میزان مصرف : 108 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۷۲ وات ۱۰۰ سانت نور طبیعی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 72 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 100×200 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 100 تا 200 سانت
 • میزان مصرف : 72 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۴۸ وات ۱۰۰ سانت نور طبیعی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 48 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 100×150 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 100 تا 200 سانت
 • میزان مصرف : 48 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۱۸ وات ۵۰ سانت نور طبیعی

۵۴۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه ۱۸ وات ۵۰ سانت
 • میزان پوشش : 50×60 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

وال واشر خطی رشد گیاه ۱۰۰ سانت ۱۸ وات نور طبیعی

۳۳۷,۰۰۰ تومان
 •  محصول : وال واشرخطی 100 سانت باریک
 • میزان پوشش : 15×100 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 20-40 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

وال واشر خطی رشد گیاه ۵۰ سانت ۹ وات نور طبیعی

۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر خطی 50 سانت باریک
 • میزان پوشش : 15×50 سانت
 • فاصله از گیاه آپارتمانی : ۲۰-۴۰ سانت
 • میزان مصرف : 9 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

وال واشر رشد گیاه ۳۶ وات ۱۰۰ سانت لنزدار نور طبیعی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 36 وات 100 سانت
 • میزان پوشش : 50×120سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : ۳۶ وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

وال واشر رشد گیاه ۲۴ وات ۱۰۰ سانت لنزدار نور طبیعی

۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : وال واشر رشد گیاه 24 وات 100 سانت لنزدار
 • میزان پوشش : 40×120 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 24 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله