چراغ رشد گیاه چیست؟

پروژکتور رشد گیاه عبارت است از یك منبع نور مصنوعي ویژه، كه باعث تحریك رشد اپتیمم گیاهان از طریق ساطع كردن طیف الكترومغناطیس مطلوب براي فتوسنتز مي شود. روشنایی رشد در مكان هایی بكار گرفته مي شود؛ كه نور طبیعي وجود ندارد و یا نیازمند تدارك نور مكمل باشند. بعنوان مثال: در ماه های زمستان زماني كه ممكن است؛ نور كافي در ساعات متمادي از روز براي رشد بهینه گیاهان فراهم نباشد آنگاه روشنایي رشد براي افزایش زمان دسترسي گیاهان به نور استفاده مي گردد. روشنایي رشد تلاش مي كند تا طیفي از نور را مشابه تشعشع خورشید فراهم سازد. و یا طیفي از نور كه كلیه نیازهاي گیاهان را براي رشد بهینه در اختیار بگذارد.

پروژکتور رشد گیاه نورسل  را مثل هر منبع نوری  میتوان از نظر مشخصات به 2 بخش کلی تقسیم کرد.

1: بخش فنی الکترولایت که در تمام منابع نوری موجود است؛ و بر اساس توان خروجی آن منبع اختصاص داده میشود.

هیت سینک یا خنک کننده که اکثرا با قاب و ظاهر منبع نوری یکسان میباشد و یا در وات های بالای خروجی نور از فن نیز استفاده میشود.

پی سی بی یا برد الکترونیکی منبع نوری.

2: بخش کاربردی یا تخصصی نور.

این بخش از مشخصات یک روشنایی است؛ که تعیین کننده تفاوت میان منابع نوری مختلف  از نظر خروجی مدنظر میباشد.

ما انسان ها همیشه در تلاش برای شبیه سازی طبیعت برای بهره بیشتر از این نعمت ها بوده ایم. ولی تا چه حد تا به امروز در این امر موفق بوده ایم ؟

مشاهده همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروژکتور رشد گیاه ۳۵ وات لنزدار نور طبیعی

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : پروژکتور 35 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 180×180 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 35 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

پروژکتور رشد گیاه ۲۰ وات لنزدار نور طبیعی

۷۵۲,۰۰۰ تومان
 • محصول : پروژکتور 20 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 110×110 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 20 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

پروژکتور رشد گیاه ۳۰ وات لنزدار نور طبیعی

۹۹۸,۰۰۰ تومان
 • محصول: پروژکتور 30 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 150×150
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 30 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

پروژکتور رشد گیاه ۴۸ وات لنزدار نور طبیعی

۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
 •  محصول : پروژکتور رشد گیاه 48 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 200×200 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70 تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 48 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : طبیعی و صورتی انتخابی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

پروژکتور رشد گیاه ۹۶ وات لنزدار نور طبیعی

۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : پروژکتور رشد گیاه ۹۶ وات لنزدار
 • میزان پوشش : 300×300 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70تا 100 سانت
 • میزان مصرف : 96 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله