چراغ رشد گیاه چیست؟

لامپ رشد گیاه عبارت است از یك منبع نور مصنوعي ویژه، كه باعث تحریك رشد اپتیمم گیاهان از طریق ساطع كردن طیف الكترومغناطیس مطلوب براي فتوسنتز مي شود. روشنایی رشد در مكان هایی بكار گرفته مي شود؛ كه نور طبیعي وجود ندارد و یا نیازمند تدارك نور مكمل باشند. بعنوان مثال: در ماه های زمستان زماني كه ممكن است؛ نور كافي در ساعات متمادي از روز براي رشد بهینه گیاهان فراهم نباشد آنگاه روشنایي رشد براي افزایش زمان دسترسي گیاهان به نور استفاده مي گردد. روشنایي رشد تلاش مي كند تا طیفي از نور را مشابه تشعشع خورشید فراهم سازد. و یا طیفي از نور كه كلیه نیازهاي گیاهان را براي رشد بهینه در اختیار بگذارد.

لامپ رشد گیاه نورسل  را مثل هر منبع نوری  میتوان از نظر مشخصات به 2 بخش کلی تقسیم کرد.

1: بخش فنی الکترولایت که در تمام منابع نوری موجود است؛ و بر اساس توان خروجی آن منبع اختصاص داده میشود.

هیت سینک یا خنک کننده که اکثرا با قاب و ظاهر منبع نوری یکسان میباشد و یا در وات های بالای خروجی نور از فن نیز استفاده میشود.

پی سی بی یا برد الکترونیکی منبع نوری.

2: بخش کاربردی یا تخصصی نور.

این بخش از مشخصات یک روشنایی است؛ که تعیین کننده تفاوت میان منابع نوری مختلف  از نظر خروجی مدنظر میباشد.

ما انسان ها همیشه در تلاش برای شبیه سازی طبیعت برای بهره بیشتر از این نعمت ها بوده ایم. ولی تا چه حد تا به امروز در این امر موفق بوده ایم ؟

نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

لامپ رشد گیاه ۷ وات بدون لنز نور طبیعی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 7 وات بدون لنز
 • میزان پوشش : 40×40 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 30 تا 50 سانت
 • میزان مصرف : 7 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی :فول طیف رنگ خروجی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

لامپ رشد گیاه ۷ وات لنزدار نور طبیعی

۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • محصول: لامپ رشد گیاه 7 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 60×60 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 70تا50 سانت
 • میزان مصرف : 7 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

لامپ رشد گیاه ۱۲ وات بدون لنز نور طبیعی

۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 12 وات بدون لنز
 • میزان پوشش : 70×70سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 30 تا 50سانت
 • میزان مصرف : 12 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

لامپ رشد گیاه ۱۲ وات لنزدار نور طبیعی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 12 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 85×85 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70سانت
 • میزان مصرف : 12 وات کم مصرف
 • رنگ نور خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماهه

لامپ رشد گیاه ۱۸ وات بدون لنز نور طبیعی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 18 وات بدون لنز
 • میزان پوشش : 90×90 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 30 تا 50 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : یکساله - خدمات پس از فروش ۵ ساله

لامپ رشد گیاه ۱۸ وات لنزدار نور طبیعی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول : لامپ رشد گیاه 18 وات لنزدار
 • میزان پوشش : 100×100 سانت
 • فاصله از گیاهان آپارتمانی : 50 تا 70 سانت
 • میزان مصرف : 18 وات کم مصرف
 • رنگ خروجی : فول طیف رنگ طبیعی
 • ساخت : نورسل لایت (norcell light)
 • گارانتی : ۳ ماه